Škola pro rozvoj životních šancí

Nebojte se přijímaček na naší škole

Podmínky pro přijetí jsou tyto:

1. Zájem o obor  (pohovor)                                              0 až 5 bodů
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek         0 až 10 bodů
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ                                            0 až 5 bodů
4. Účast v soutěžích a olympiádách                               0 až 5 bodů
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)              0 až 5 bodů

Žák je přijat, dosáhne-li alespoň 15-ti bodů.

Každý přijatý žák do 1. ročníku denního 4letého maturitního oboru střední školy obdrží tablet jako pomůcku ke studiu.

——————————————————————————-

Přijďte studovat k nám obory čtyřletého studia

Gymnázium, Cestovních ruch, Provoz diplomatických služeb
Veřejná správa a právo, Architekt zahrad, Floristka

Neváhejte a kontaktujte nás obratem.

Nezapomeňte, že v uvedených oborech otevíráme
i 1-leté zkrácené pomaturitní studium.