Škola pro rozvoj životních šancí

Zahájení výuky:

Zkrácené kombinované a dálkové studium
Předškol. a mimoškol. výchova

(třídy K1PD, D1PD – Staňkov)
dne 10. září 2016 v 9.00 hodin
(administrativa a pohovor s ředitelkou pražské školy ve 14.00 hodin)


Přijďte studovat k nám
bez přijímacích  zkoušek
obory čtyřletého studia

Gymnázium
Cestovních ruch
Provoz diplomatických služeb
Veřejná správa a právo
Architekt zahrad
Floristka

Neváhejte a kontaktujte nás obratem.

Nezapomeňte, že v uvedených oborech otevíráme i 1-leté zkrácené pomaturitní studium.

—————————————————————————–

Do všech oborů a forem studia střední školy přijímáme i pro školní rok 2016/17 bez přijímacích zkoušek.

—————————————————————————–

Každý přijatý žák do 1. ročníku denního 4letého maturitního oboru střední školy obdrží tablet jako pomůcku ke studiu.

—————————————————————————–

Od školního roku 2017/18 otevíráme
ve spolupráci v naší pražskou školou znovu obor

Předškolní a mimoškolní pedagogika

pro maturanty v 1-letém kombinovaném zkráceném studiu

Výuka bude probíhat každou druhou až třetí sobotu. Více informací

Ve školním roce 2016/17 roce je kapacita naplněna,
můžete podávat přihlášky na školní rok 2017/18.
Budeme příjímat podle pořadí došlých přihlášek !!!