Škola pro rozvoj životních šancí

Od 2. kola přijímacího řízení
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

——————————————————————————————————————–

Nebojte se přijímaček na naší škole

Podmínky pro přijetí jsou tyto:

1. Zájem o obor  (pohovor)
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ
4. Účast v soutěžích a olympiádách
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)

Rozhodující pro přijetí žáka je školní část přijímacího řízení.

Každý přijatý žák do 1. ročníku denního 4letého maturitního oboru střední školy obdrží tablet jako pomůcku ke studiu.

——————————————————————————-

Přijďte studovat k nám obory čtyřletého studia

Gymnázium, Cestovních ruch, Provoz diplomatických služeb
Veřejná správa a právo, Architekt zahrad, Floristka

Neváhejte a kontaktujte nás obratem.

Nezapomeňte, že v uvedených oborech otevíráme
i 1-leté zkrácené pomaturitní studium.