Základní škola, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN

Dálkové studium

Výuka probíhá v sobotu

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – dálkové 4leté studium

PROVOZ DIPLOMATICKÝCH SLUŽEB – dálkové 4leté studium

CESTOVNÍ RUCH – dálkové 4leté studium

PODNIKÁNÍ – nástavbové dálkové 3leté studium

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE – dálkové 4leté studium

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE – nástavbové dálkové 3leté studium