Základní škola, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN

Denní studium

GYMNÁZIUM – denní 4leté studium

PROVOZ DIPLOMATICKÝCH SLUŽEB – denní 4leté studium

CESTOVNÍ RUCH – denní 4leté studium

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – denní 4leté studium

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – denní 4leté studium

FLORISTIKA – denní 4leté studium

ARCHITEKT ZAHRAD – denní 4leté studium

PODNIKÁNÍ – denní nástavbové 2leté studium