Základní škola, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN

Kominík – 1leté zkrácené studium

kominikObor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce. Tento obor si volí lidi, kteří pracují kominických firmách, případně ve firmách kamnářských, topenářských a instalatérských.

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové vložky. Měřit spaliny.

Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter finančně dobře oceňované profese.

Pro toto  studium je nutný nejméně výuční list z dřívějšího studia.

Obor KOMINÍK lze studovat formou 3letého denního či 1letého zkráceného studia.

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Kód oboru 36-56-H/01